Вопрос: Что нужно для подачи жалобы в апелляционный суд на приговор суда по уголовному делу? У кого є право на апеляцію?
Какие документы нужны для того,чтобы подать заявление в апелляционный суд? Что нужно делать и какие сроки подачи?Дело в том, что мой муж осуждён на 5 лет по ст 186 ч 2.

Елена, Одесса


Ответ:

Приговор суда первой инстанции (районного суда) может быть обжалован в апелляционный суд. Обжаловать такой приговор можно в течение 15-ти дней с момента его вынесения. Подать жалобу на приговор суда могут осужденный, защитник (адвокат) осужденного, прокурор, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик. Перечень лиц, которые могут подать апелляцию, установлен ст.348 Уголовно-процессуального кодекса Украины:

"Стаття 348. Особи, які мають право подати апеляцію
 
  Апеляцію мають право подати:
 
  1) засуджений, його законний представник і захисник - у частині, що стосується інтересів засудженого;
 
  2) виправданий, його законний представник і захисник - у частині мотивів і підстав виправдання;
 
  3) законний представник, захисник неповнолітнього та сам неповнолітній, щодо якого застосовано примусовий захід виховного характеру, - у частині, що стосується інтересів неповнолітнього;
 
  4) законний представник та захисник особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусового заходу медичного характеру;
 
  5) обвинувачений, щодо якого справу закрито, його законний представник і захисник - у частині мотивів і підстав закриття справи;
 
  6) обвинувачений, щодо якого справу направлено на додаткове розслідування, його законний представник і захисник - у частині мотивів і підстав направлення справи на додаткове розслідування;
 
  7) цивільний відповідач або його представник - в частині, що стосується вирішення позову;
 
  8) прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, а також прокурор, який затвердив обвинувальний висновок, - у межах обвинувачення, що підтримував прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції;
 
  9) потерпілий і його представник - у частині, що стосується інтересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених ними в суді першої інстанції;
 
  10) цивільний позивач або його представник - у частині, що стосується вирішення позову;
 
  11) особа, щодо якої винесено окрему ухвалу (постанову) суду;
 
  12) інші особи у випадках, передбачених цим Кодексом".

Вы, как жена осужденного, не имеете права подавать жалобу на приговор суда в отношении своего мужа.

Тот, кто имеет право подать жалобу на приговор суда, должен подать ее в сроки и порядке, установленном ст.349УПК Украины:

"Стаття 349. Порядок і строки апеляційного оскарження
 
  Апеляція, за винятком випадків, передбачених частиною п'ятою цієї статті, подається через суд, який постановив вирок, ухвалу чи постанову. До апеляції прокурора і захисника додається стільки її копій, щоб їх можна було вручити всім учасникам судового розгляду, інтересів яких стосується апеляція.
 
  Якщо апеляція подана у встановлені частиною третьою цієї статті строки безпосередньо до суду апеляційної інстанції, він
надсилає її до суду першої інстанції для виконання вимог, передбачених статтями 350 і 351 цього Кодексу.
 
  Апеляція на вирок, ухвалу чи постанову суду першої інстанції, якщо інше не передбачено цим Кодексом, може бути подана протягом п'ятнадцяти діб з моменту їх проголошення, а засудженим, який перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.
 
  Протягом строку, встановленого для подання апеляції, справа ніким не може бути витребувана із суду. Протягом цього строку суд зобов'язаний надати сторонам за їх клопотанням можливість ознайомитися з матеріалами справи.
 
  Апеляція на ухвалу чи постанову судді, винесену в порядку, передбаченому статтями 52-5, 165-2, 165-3, 177, 205 цього Кодексу, подається безпосередньо до апеляційного суду у строки, встановлені у цих статтях, і розглядається за правилами, встановленими статтею 382 цього Кодексу.
 
  Апеляція на постанову судді, винесену в порядку, передбаченому статтями 236-2, 236-6, 236-8 цього Кодексу,
подається у строки, встановлені у цих статтях, і розглядається за правилами, встановленими статтею 382 цього Кодексу".

Единственное, что можете сделать лично вы, чтобы обжаловать приговор суда - это обратиться к своему адвокату с просьбой обжаловать приговор.


Ответ дан по состоянию законодательства на 24 Декабря 2008, 18:51.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины