Вопрос: Мать-одиночка. Кто такая одинокая мать (предупреждение об увольнении при сокращении штатов)?
На предприятии издан приказ о сокращении штатов. Законно ли ознакамливать с приказом о сокращении работника, который находится в отпуске или на больничном? Кто относится к категории "одинокая мать" относительно ст.184 КЗоТ Украины?

Юля, Рени


Ответ:

Закон запрещает работодателю увольнять работника в период, когда он (работник) находится в отпуске или на больничном, но не запрещает работодателю предупреждать в этот период работника об увольнении.

Таким образом, предупреждение работника об увольнении в период, когда он находится на больничном или в отпуске, не является нарушением закона.

С точки зрения закона (права) одинокая мать - это женщина, родившая ребенка вне брака, сведения об отце которого в свидетельстве о его рождении отсутствуют или указаны со слов матери (Закон "Про державну допомогу сім'ям з дітьми").

Не считается одинокой матерью женщина, родившая ребенка в течение 10 месяцев после расторжения брака, т.к. в этом случае отцом ребенка признается мужчина, который состоял с этой женщиной в браке.

ИЗ СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ:

"Стаття 122. Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають у шлюбі між собою 

1. Дитина, яка зачата і (або) народжена у шлюбі, походить від подружжя. 

Походження дитини від подружжя визначається на підставі Свідоцтва про шлюб та документа закладу охорони здоров'я про народження дружиною дитини. 

2. Дитина, яка народжена до спливу десяти місяців після припинення шлюбу або визнання його недійсним, походить від подружжя

3. Подружжя, а також жінка та чоловік, шлюб між якими припинено, у разі народження дитини до спливу десяти місяців після припинення їх шлюбу, мають право подати до державного органу реєстрації актів цивільного стану спільну заяву про невизнання чоловіка (колишнього чоловіка) батьком дитини. Така вимога може бути задоволена лише у разі подання іншою особою та матір'ю дитини заяви про визнання батьківства. 

Якщо дитина народилася до спливу десяти місяців від дня припинення шлюбу внаслідок смерті чоловіка, походження дитини від батька може бути визначене за спільною заявою матері та чоловіка, який вважає себе батьком". 


В случае выхода замуж одинокая мать не теряет своего статуса одинокой матери по отношению ко всем своим детям, которые были рождены вне брака, но она не считается одинокой матерью по отношению к детям, которые были рождены ею или родятся во время нахождения ее в браке.

Дополнительно привожу полный текст ст.184КЗоТ Украины, на которую вы ссылаетесь:

Стаття 184. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей 

Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов'язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років, а одиноким матерям - за наявністю дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда. 

При відмові у прийнятті на роботу зазначеним категоріям жінок власник або уповноважений ним орган зобов'язані повідомляти їм причини відмови у письмовій формі. Відмова у прийнятті на роботу може бути оскаржено у судовому порядку. 

Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років - частина шоста статті 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням. Обов'язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.


Ответ дан по состоянию законодательства на 12 Мая 2009, 10:59.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины