Вопрос: Может ли работодатель уволить меня, если я не согласен с уменьшением должностного оклада?
Если я не согласен с уменьшением должностного оклада, что может предпринять работодатель?

Денис, Херсон


Ответ:
Ответ на ваш вопрос содержится в нижеприведенных статьях Кодекса законов Украины о труде:

"Стаття 32. Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці 


Переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою працівника, за винятком випадків, передбачених у статті 33 цього Кодексу та в інших випадках, передбачених законодавством. 

Не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівника переміщення його на тому ж підприємстві, в установі, організації на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ у тій же місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором. Власник або уповноважений ним орган не має права переміщати працівника на роботу, протипоказану йому за станом здоров'я. 

У зв'язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших - працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці

Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 цього Кодексу. 

Стаття 36. Підстави припинення трудового договору 

Підставами припинення трудового договору є: 

1) угода сторін; 

2) закінчення строку (пункти 2 і 3 статті 23), крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх припинення; 

3) призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу; 

4) розірвання трудового договору з ініціативи працівника (статті 38, 39), з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (статті 40, 41) або на вимогу профспілкового, чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу (стаття 45); 

5) переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду; 

6) відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці

7) набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи; 

8) підстави, передбачені контрактом. 

Зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії трудового договору. 

У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40)". 

Таким образом, об уменьшении размера оплаты труда работодатель должен предупредить вас не позднее, чем за два месяца до уменьшения заработной платы. Если вы не хотите продалжать работу за предлагаемую меньшую плату, то через два месяца после предупреждения вас об уменьшении заработной платы работодатель будет иметь полное право уволить вас.


Ответ дан по состоянию законодательства на 25 Февраля 2009, 11:04.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины