Вопрос: Как должно происходить предупреждение о сокращении штата, численности работников?
На предприятии прошла процедура сокращения. Был издан приказ о сокращении должности и "предупреждение о предстоящем высвобождении". Так как приказ о сокращении относится к основной деятельности, мы зарегистрировали приказ и "Предупреждение" в журнале регистрации приказов по основной деятельности. Юристы настаивают на том, что на "Предупреждении" необходима печать и регистрационный номер, иначе этот документ не имеет юридической силы. Так ли это? И где необходимо регистрировать это документ?
Заранее спасибо.

Марина, Харьков


Ответ:

Предупреждение имеет юридическую силу при условии, что изложено оно письменно и на нем есть подпись лица, кому адресовано это предупреждение, с отметкой о дате ознакомления этого лица с предупреждением. Никаких печатей и регистрации для такого предупреждения не требуется. Более того, закон даже не требует, чтобы предупреждение носило письменный характер, т.е. оно может быть и устным. Однако, при наличии спора очень сложно доказывать, что работника предупредили о сокращении и предупредили надлежащим образом. Только из-за этого оно должно быть в письменном виде. Иначе работодатель будет рассказывать одно, а работник - другое. При наличии же письменного предупреждения можно будет значительно проще установить: было ли предупреждение, о чем, когда, кому и когда тот, кому было адресовано это предупреждение, был ознакомлен с ним.

Из Кодекса законов о труде Украины:

"Стаття 49-2. Порядок вивільнення працівників 

Про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці. 

При вивільненні працівників у випадках змін в організації виробництва і праці враховується переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством. 

Одночасно з попередженням про звільнення у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації. При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації працівник, за своїм розсудом, звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно. Водночас власник або уповноважений ним орган доводить до відома державної служби зайнятості про наступне вивільнення працівника із зазначенням його професії, спеціальності, кваліфікації та розміру оплати праці. 

Державна служба зайнятості пропонує працівникові роботу в тій же чи іншій місцевості за його професією, спеціальністю, кваліфікацією, а при її відсутності - здійснює підбір іншої роботи з урахуванням індивідуальних побажань і суспільних потреб. При необхідності працівника може бути направлено, за його згодою, на навчання новій професії (спеціальності) з наступним наданням йому роботи".


Ответ дан по состоянию законодательства на 25 Февраля 2009, 11:02.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины