Вопрос: Шлюбний договір. Как уберечь от раздела имущество, которое было до брака?
В скором будущем собираюсь жениться и завести детей. Как можно сохранить, уберечь свое имущество, которое было у меня до брака, а также имущество, купленное лично мною в браке, от посягательств на него жены и детей в дальнейшем! Если вдруг не сложиться жизнь, хотелось бы что бы мое имущество осталось при мне и то, что куплено в браке тоже сохранить за мной.

Александр, Кривой Рог


Ответ:

Дети при жизни родителей не имеют право на имущество родителей, т.е. от детей ваше имущество уберег закон.

ИЗ СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ:

"Стаття 173. Роздільність майна батьків і дітей 

1. Батьки і діти, зокрема ті, які спільно проживають, можуть бути самостійними власниками майна. 

2. При вирішенні спору між батьками та малолітніми, неповнолітніми дітьми, які спільно проживають, щодо належності їм майна вважається, що воно є власністю батьків, якщо інше не встановлено судом. 

Стаття 174. Право власності дитини на майно, призначене для її розвитку, навчання та виховання 

1. Майно, придбане батьками або одним із них для забезпечення розвитку, навчання та виховання дитини (одяг, інші речі особистого вжитку, іграшки, книги, музичні інструменти, спортивне обладнання тощо), є власністю дитини. 

Стаття 175. Право спільної сумісної власності батьків і дітей 

1. Майно, набуте батьками і дітьми за рахунок їхньої спільної праці чи спільних коштів, належить їм на праві спільної сумісної власності. 

Стаття 176. Права батьків та дітей щодо користування майном 

1. Батьки зобов'язані передати у користування дитини майно, яке має забезпечити її виховання та розвиток. 

2. Права батьків та дітей на користування житлом, яке є власністю когось із них, встановлюються законом". 

Что же касается жены, то если вы найдете такую, которая согласилась бы выйти за вас замуж на вышеизложенных вами условиях относительно права собственности на имущество, которое будет приобретено в браке, то такие договоренности с ней следует обязательно оформить брачным договором (контрактом), который должен быть удостоверен нотариусом.

ИЗ СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ:

"Стаття 92. Право на укладення шлюбного договору 

1. Шлюбний договір може бути укладено особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також подружжям. 

2. На укладення шлюбного договору до реєстрації шлюбу, якщо його стороною є неповнолітня особа, потрібна письмова згода її батьків або піклувальника, засвідчена нотаріусом. 

Стаття 93. Зміст шлюбного договору 

1. Шлюбним договором регулюються майнові відносини між подружжям, визначаються їхні майнові права та обов'язки. 

2. Шлюбним договором можуть бути визначені майнові права та обов'язки подружжя як батьків. 

3. Шлюбний договір не може регулювати особисті відносини подружжя, а також особисті відносини між ними та дітьми. 

4. Шлюбний договір не може зменшувати обсягу прав дитини, які встановлені цим Кодексом, а також ставити одного з подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище. 

5. За шлюбним договором не може передаватися у власність одному з подружжя нерухоме майно та інше майно, право на яке підлягає державній реєстрації. 

Стаття 94. Форма шлюбного договору 

1. Шлюбний договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується. 

Стаття 95. Початок дії шлюбного договору 

1. Якщо шлюбний договір укладено до реєстрації шлюбу, він набирає чинності у день реєстрації шлюбу. 

2. Якщо шлюбний договір укладено подружжям, він набирає чинності у день його нотаріального посвідчення. 

Стаття 96. Строк дії шлюбного договору 

1. У шлюбному договорі може бути встановлено загальний строк його дії, а також строки тривалості окремих прав та обов'язків. 

2. У шлюбному договорі може бути встановлена чинність договору або окремих його умов і після припинення шлюбу. 

Стаття 97. Визначення у шлюбному договорі правового режиму майна 

1. У шлюбному договорі може бути визначене майно, яке дружина, чоловік передає для використання на спільні потреби сім'ї, а також правовий режим майна, подарованого подружжю у зв'язку з реєстрацією шлюбу. 

2. Сторони можуть домовитися про непоширення на майно, набуте ними за час шлюбу, положень статті 60 цього Кодексу і вважати його спільною частковою власністю або особистою приватною власністю кожного з них. 

3. Сторони можуть домовитися про можливий порядок поділу майна, у тому числі і в разі розірвання шлюбу. 

4. У шлюбному договорі сторони можуть передбачити використання належного їм обом або одному з них майна для забезпечення потреб їхніх дітей, а також інших осіб. 

5. Сторони можуть включити до шлюбного договору будь-які інші умови щодо правового режиму майна, якщо вони не суперечать моральним засадам суспільства. 

Стаття 98. Визначення у шлюбному договорі порядку користування житлом 

1. Якщо у зв'язку з укладенням шлюбу один із подружжя вселяється в житлове приміщення, яке належить другому з подружжя, сторони у шлюбному договорі можуть домовитися про порядок користування ним. Подружжя може домовитися про звільнення житлового приміщення тим з подружжя, хто вселився в нього, в разі розірвання шлюбу, з виплатою грошової компенсації або без неї. 

2. Сторони можуть домовитися про проживання у житловому приміщенні, яке належить одному з них чи є їхньою спільною власністю, їхніх родичів. 

Стаття 99. Визначення у шлюбному договорі права на утримання 

1. Сторони можуть домовитися про надання утримання одному з подружжя незалежно від непрацездатності та потреби у матеріальній допомозі на умовах, визначених шлюбним договором. 

2. Якщо у шлюбному договорі визначені умови, розмір та строки виплати аліментів, то в разі невиконання одним із подружжя свого обов'язку за договором аліменти можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса. 

3. Шлюбним договором може бути встановлена можливість припинення права на утримання одного з подружжя у зв'язку з одержанням ним майнової (грошової) компенсації. 

Стаття 100. Зміна умов шлюбного договору 

1. Одностороння зміна умов шлюбного договору не допускається. 

2. Шлюбний договір може бути змінено подружжям. Угода про зміну шлюбного договору нотаріально посвідчується. 

3. На вимогу одного з подружжя шлюбний договір за рішенням суду може бути змінений, якщо цього вимагають його інтереси, інтереси дітей, а також непрацездатних повнолітніх дочки, сина, що мають істотне значення. 

Стаття 101. Право на відмову від шлюбного договору 

1. Одностороння відмова від шлюбного договору не допускається. 

2. Подружжя має право відмовитися від шлюбного договору. У такому разі, за вибором подружжя, права та обов'язки, встановлені шлюбним договором, припиняються з моменту його укладення або в день подання нотаріусу заяви про відмову від нього. 


Стаття 102. Розірвання шлюбного договору 

1. На вимогу одного з подружжя шлюбний договір може бути розірваний за рішенням суду з підстав, що мають істотне значення, зокрема в разі неможливості його виконання. 

Стаття 103. Визнання шлюбного договору недійсним 

1. Шлюбний договір на вимогу одного з подружжя або іншої особи, права та інтереси якої цим договором порушені, може бути визнаний недійсним за рішенням суду з підстав, встановлених Цивільним кодексом України".


Ответ дан по состоянию законодательства на 12 Июля 2009, 23:57.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины