Вопрос: Может ли жена требовать развода, если их с супругом ребенку меньше года? Форма искового заявления.
Я хочу подать на развод,у нас ребёнку 1.5 месяца. Я не работаю,учусь на заочном,денег на адвокатские услуги у меня нет. Мне сказал адвокат,что составить исковое заявление стоит 300 грн. Смогу ли я сама составить это заявление,какие документы для этого требуются. Сколько на сегодняшний день стоит развод? Мне от мужа ничего не нужно,только поскорее развестись. Неужели,если у меня нет таких денег,меня с ним не разведут???

Екатерина, Одесса


Ответ:

Вас не разведут по другой причине.

Очевидно, вы будете разочарованы узнав, что в Семейном кодексе Украины существует следующая статья:

"Стаття 110. Право на пред'явлення позову про розірвання шлюбу 

1. Позов про розірвання шлюбу може бути пред'явлений одним із подружжя. 

2. Позов про розірвання шлюбу не може бути пред'явлений протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини, крім випадків, коли один із подружжя вчинив протиправну поведінку, яка містить ознаки злочину, щодо другого з подружжя або дитини. 

3. Чоловік, дружина мають право пред'явити позов про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини, якщо батьківство зачатої дитини визнане іншою особою. 

4. Чоловік, дружина мають право пред'явити позов про розірвання шлюбу до досягнення дитиною одного року, якщо батьківство щодо неї визнане іншою особою або за рішенням суду відомості про чоловіка як батька дитини виключено із актового запису про народження дитини. 

5. Опікун має право пред'явити позов про розірвання шлюбу, якщо цього вимагають інтереси того з подружжя, хто визнаний недієздатним". 

Из текста приведенной статьи следует, что не только муж, но и жена не может предъявить иск о расторжении брака пока ребенку не исполнится год. Это означает, что даже если вы подадите иск о разводе, то вам будет отказано в его рассмотрении пока ребенку не исполнится год. Поэтому ваши расходы на подготовку искового заявления будут напрасны.

Как установлено вышеприведенной статьей СК Украины из указанного правила есть исключение. Иск может быть вами подан и до достижения ребенком возраста 1 года, если ваш супруг совершил в отношении вас или ребенка что-либо, что несет в себе признаки преступления, например, избил вас или ребенка и это подтверждено соответствующим образом (обращением в милицию с заявлением, проведением судебно-медицинской экспертизы на предмет выявления телесных повреждений).

Есть еще один момент. Если желание расторгнуть брак является обоюдным, то брак можно расторгнуть несмотря на то, что не прошел год с момента рождения ребенка. Однако, расторгать его надо не путем подачи иска, а путем подачи совместного заявления о расторжении брака в порядке ст.109 Семейного кодекса Украины. В статье 110СК Украины говорится не о том, что брак не может быть расторгнут в течение года после рождения ребенка, а говорится о том, что иск не может быть подан в течение этого срока. В отличие от ст.110СК, статья 109СК не содержит таких ограничений по сроку на подачу совместного заявления о расторжении брака, потому в порядке ст.109СК брак можно расторгнуть и до того, как исполнится год с момента рождения ребенка.

Стаття 109. Розірвання шлюбу за рішенням суду за спільною заявою подружжя, яке має дітей

1. Подружжя, яке має дітей, має право подати до суду заяву про розірвання шлюбу разом із письмовим договором про те, з ким із них будуть проживати діти, яку участь у забезпеченні умов їхнього життя братиме той з батьків, хто буде проживати окремо, а також про умови здійснення ним права на особисте виховання дітей.

2. Договір між подружжям про розмір аліментів на дитину має бути нотаріально посвідчений. У разі невиконання цього договору аліменти можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

3. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що заява про розірвання шлюбу відповідає дійсній волі дружини та чоловіка і що після розірвання шлюбу не будуть порушені їхні особисті та майнові права, а також права їхніх дітей.

4. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання заяви. До закінчення цього строку дружина і чоловік мають право відкликати заяву про розірвання шлюбу.


Если вы все же решите подавать исковое заявление, то чтобы оно было рассмотрено судом, оно должно соответствовать требованиям, установленным Гражданско-процессуальным кодексом Украины:

"Стаття 119. Форма і зміст позовної заяви

1. Позовна заява подається в письмовій формі. 

2. Позовна заява повинна містити: 

1) найменування суду, до якого подається заява; 

2) ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також ім'я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання або місцезнаходження, поштовий індекс, номер засобів зв'язку, якщо такий відомий; 

3) зміст позовних вимог; 

4) ціну позову щодо вимог майнового характеру; 

5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; 

6) зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування; 

7) перелік документів, що додаються до заяви. 

3. Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її подання. 

4. Позовна заява повинна відповідати іншим вимогам, встановленим законом. 

5. До позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи. 

6. У разі пред'явлення позову особами, які діють на захист прав, свобод та інтересів іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення. 

7. Якщо позовна заява подається представником позивача, до позовної заяви додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження. 

8. Позовна заява, подана після забезпечення доказів або позову, повинна містити, крім зазначеного у частині другій цієї статті, відомості про забезпечення доказів або позову. 

Стаття 120. Подання копії позовної заяви та доданих до неї документів

1. Позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб. 

2. Правила цієї статті щодо подання копій документів не поширюються на позови, що виникають з трудових правовідносин, а також про відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину чи каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду". 

Исковое заявление о расторжении первого брака должно быть оплачено госпошлиной в размере 8грн.50коп. и оплачены расходы на информационно-техническое обслуживание судебного процесса в размере 7грн.50коп.. В каждом райсуде вывешены реквизиты для указанных платежей. Эти реквизиты также заложены в информационных системах некоторых банков, поэтому в банке вам достаточно будет назвать вид платежа, сумму платежа и наименование районного суда.


Ответ дан по состоянию законодательства на 05 Октября 2008, 23:46.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины