Вопрос: Как определяется место жительства детей при разводе супругов?

Решением суда определено место проживания моих малолетних детей с матерью, то есть, со мной. Какими должны быть основания для передачи опекунства над детьми и изменения места их проживания в пользу отца?

Александра, Одесса


Ответ:

При определении места жительства детей суд в первую очередь должен исходить из интересов детей. Таким образом, основанием для определения местом жительства детей место жительства отца должны быть обстоятельства, которые подтверждали бы, что детям будет лучше с отцом. Такие обстоятельства могут быть различными – закон не устанавливает какого-либо перечня. На практике чаще всего суд оставляет детей с матерью. Исключительные обстоятельства, на основании которых суды оставляют детей с отцом – это, если мать БОМЖ, наркоманка, проститутка, алкоголичка, психически больна и т.п. обстоятельства. Те же обстоятельства являются основанием для изменения ранее установленного судом места жительства детей. 
В любом случае, вопрос о том с кем должны проживать дети решается в зависимости от конкретной ситуации. При определении места жительства детей обязательным является участие в судебном заседании органов опеки и попечительства, которые обязаны предоставить свое письменное заключение о том с кем из родителей должны проживать дети. Такое заключение не является обязательным для суда, но если суд определит местом жительства детей иное место, чем определил в своем заключении орган опеки и попечительства, то суд обязан мотивировать, почему он не согласен с этим заключением. 
Вот что говорит закон по вашему вопросу.

Из Семейного Кодекса Украины:

«Стаття 161. Спір між матір'ю та батьком щодо місця проживання малолітньої дитини

1. Якщо мати та батько, які проживають окремо, не дійшли згоди щодо того, з ким із них буде проживати малолітня дитина, спір між ними може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.
Під час вирішення спору щодо місця проживання малолітньої дитини беруться до уваги став-лення батьків до виконання своїх батьківських обов'язків, особиста прихильність дитини до кожного з них, вік дитини, стан її здоров'я та інші обставини, що мають істотне значення.
2. Орган опіки та піклування або суд не можуть передати дитину для проживання з тим із батьків, хто не має самостійного доходу, зловживає спиртними напоями або наркотичними за-собами, своєю аморальною поведінкою може зашкодити розвиткові дитини.
3. Якщо орган опіки та піклування або суд визнав, що жоден із батьків не може створити дитині належних умов для виховання та розвитку, на вимогу баби, діда або інших родичів, залучених до участі у справі, дитина може бути передана комусь із них.
Якщо дитина не може бути передана жодній із цих осіб, суд на вимогу органу опіки та піклування може постановити рішення про відібрання дитини від особи, з якою вона проживає, і передання її для опікування органу опіки та піклування.

Стаття 171. Врахування думки дитини при вирішенні питань, що стосуються її життя

1. Дитина має право на те, щоб бути вислуханою батьками, іншими членами сім'ї, посадовими особами з питань, що стосуються її особисто, а також питань сім'ї.
2. Дитина, яка може висловити свою думку, має бути вислухана при вирішенні між батьками, іншими особами спору щодо її виховання, місця проживання, у тому числі при вирішенні спору про позбавлення батьківських прав, поновлення батьківських прав, а також спору щодо управління її майном.
3. Суд має право постановити рішення всупереч думці дитини, якщо цього вимагають її інтереси».


Ответ дан по состоянию законодательства на 20 Марта 2008, 23:31.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины