Вопрос: Постановка на учёт автомобиля. Временный регистрационный талон. Техпаспорт на автомобиль
Я купила машину,мы переоформили через договор купли-продажи (через биржу), машина снималась с учёта в МРЭО 2 и ставилась там же,но мне выдали не постоянный тех. паспорт,а временный сказали если я сделала справку-счёт они бы выдали сразу постоянный тех.паспорт. Я хотела бы знать если такой закон, что с договора купли продажи выдают временный тах.паспорт.

Оля, Одесса


Ответ:

Договор купли-продажи транспортного средства, заключенный на бирже, является основанием для регистрации транспортного средства наравне со справкой-счетом.  Потому незаконным является отказ в выдаче постоянного техпаспорта со ссылкой на то, что договор, заключенный на бирже, не является основанием для выдачи постоянного техпаспорта. Ниже приводится нормативный документ по данному поводу. Возможно причина выдачи вам временного техпаспорта в другом.

ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 7 вересня 1998 р. N 1388
 
  ПРАВИЛА
  державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів,
  а також самохідних машин, сконструйованих на шасі
  автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей,
  причепів, напівпричепів та мотоколясок

8. Реєстрація транспортних засобів здійснюється на підставі заяви власника, поданої особисто, і документів, що посвідчують його особу, правомірність придбання транспортного засобу, оцінку його вартості, яка провадиться спеціалістом, що пройшов необхідну підготовку у порядку, встановленому МВС, Мін'юстом, Держпромполітики, Держмитслужбою та Фондом державного майна і має відповідні документи, відповідність конструкції транспортного засобу встановленим вимогам безпеки дорожнього руху, а також вимогам, які є підставою для внесення змін до реєстраційних документів. Не приймаються до реєстрації транспортні засоби, зібрані (складені) з складових частин серійних транспортних засобів без дотримання вимог Закону України "Про дорожній рух".

Правомірність придбання транспортних засобів, складових частин, які мають ідентифікаційні номери, підтверджується документами, скріпленими підписом відповідної посадової особи і печаткою, виданими суб'єктами підприємницької діяльності, які реалізують транспортні засоби та видають довідки-рахунки, митними органами, судами, нотаріусами, органами соціального захисту населення, підприємствами-виробниками транспортних засобів та підрозділами ДАІ, а також угодами, укладеними на товарних біржах.

  Такими документами можуть бути:
  довідка-рахунок за формою згідно з додатком N 1 до цих Правил, видана суб'єктом підприємницької діяльності, який реалізує транспортний засіб;
  договори, в тому числі угоди, укладені на товарних біржах, та інші посвідчені в установленому порядку документи, що встановлюють право власності на транспортний засіб;
  копія рішення суду, засвідчена в установленому порядку, із зазначенням юридичної чи фізичної особи, яка визнається власником транспортного засобу, його марки, моделі, року випуску, а також ідентифікаційних номерів складових частин;
  довідка органу соціального захисту населення, який виділив автомобіль або мотоколяску;
  акт приймання-передачі транспортного засобу за формою згідно з додатком N 6 до цих Правил, виданий підприємством-виробником транспортного засобу чи його складових частин або підприємствами, які переобладнали чи встановили на транспортному засобі спеціальний пристрій згідно із свідоцтвом про відповідність конструкції транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху, із зазначенням їх ідентифікаційних номерів та конкретного одержувача, скріплений підписом посадової особи підприємства і печаткою;
  посвідчення митного органу про реєстрацію транспортного засобу або його складових частин, що мають ідентифікаційні номери, в підрозділах ДАІ - для фізичних осіб, вантажна митна декларація - для юридичних осіб або належним чином оформлені довідка-рахунок та вантажна митна декларація (засвідчена митним органом копія) - для фізичних та юридичних осіб;
  договір фінансового лізингу.
  Для реєстрації транспортних засобів, що перебували в експлуатації і зареєстровані в підрозділах ДАІ, крім названих
документів, додається свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) з відміткою підрозділу ДАІ про зняття транспортного засобу з обліку. Перед відчуженням, передачею такий транспортний засіб повинен бути знятий з обліку в підрозділі ДАІ.
Відчуження, передача власником придбаних транспортних засобів, не зареєстрованих у підрозділах ДАІ, не проводиться.
  Реєстрація транспортних засобів проводиться за умови сплати їх власниками передбачених законодавством податків, а також внесення в установленому порядку платежів за огляд транспортних засобів, реєстрацію, перереєстрацію та зняття їх з обліку, відшкодування вартості бланків реєстраційних документів та номерних знаків. Реєстрація транспортних засобів скасовується в разі встановлення факту, що документи, які посвідчують особу власника, підтверджують правомірність придбання транспортного засобу або право на користування та розпорядження ним, є фіктивними чи підробленими. Реєстрація транспортних засобів також скасовується у разі встановлення факту знищення, фальсифікації або підроблення ідентифікаційних номерів його складових частин.
  Бланки довідок-рахунків, актів приймання-передачі транспортних засобів підприємств-виробників цих засобів і їх
складових частин за формами згідно з додатками N 1 і 6 до цих Правил є бланками суворого обліку і виготовляються в порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N 283 ( 283-93-п ).

Ответ дан по состоянию законодательства на 14 Июля 2009, 18:38.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины