Вопрос: Отказ от наследства. Есть ли возможность выселения бывшего члена семьи из своей квартиры?
Через пару месяцев вступаю в наследство(на момент смерти совместно проживали).Хочу отказаться от наследства в пользу отца(проживает с супругой,детей нет),и оформить на себя дарственную,что бы оградить себя от всяких притязаний со стороны бывшей сожительницы(имеем совместного ребенка).Будет ли в этом случае претендовать кто-либо еще на мою жилплощадь?

Евгений, Одесса


Ответ:

Для достижения цели, которую вы хотите достигнуть, вам нет необходимости совершать подобные операции.

Совместно нажитым имуществом супругов не является, не только имущество, которое было подарено, но и имущество, которое было получено в наследство одним из супругов. Потому даже, если вы и примите наследство, то оно будет только вашим и супруга (официальная или гражданская) не приобретает на него право собственности.

ИЗ СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ:

"Стаття 57. Майно, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка 

1. Особистою приватною власністю дружини, чоловіка є

1) майно, набуте нею, ним до шлюбу; 

2) майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але на підставі договору дарування або в порядку спадкування

3) майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але за кошти, які належали їй, йому особисто. 

2. Особистою приватною власністю дружини та чоловіка є речі індивідуального користування, в тому числі коштовності, навіть тоді, коли вони були придбані за рахунок спільних коштів подружжя. 

3. Особистою приватною власністю дружини, чоловіка є премії, нагороди, які вона, він одержали за особисті заслуги. 

Суд може визнати за другим з подружжя право на частку цієї премії, нагороди, якщо буде встановлено, що він своїми діями (ведення домашнього господарства, виховання дітей тощо) сприяв її одержанню. 

4. Особистою приватною власністю дружини, чоловіка є кошти, одержані як відшкодування за втрату (пошкодження) речі, яка їй, йому належала, а також як відшкодування завданої їй, йому моральної шкоди. 

5. Особистою приватною власністю дружини, чоловіка є страхові суми, одержані нею, ним за обов'язковим особистим страхуванням, а також за добровільним особистим страхуванням, якщо страхові внески сплачувалися за рахунок коштів, що були особистою приватною власністю кожного з них. 

6. Суд може визнати особистою приватною власністю дружини, чоловіка майно, набуте нею, ним за час їхнього окремого проживання у зв'язку з фактичним припиненням шлюбних відносин. 

7. Якщо у придбання майна вкладені крім спільних коштів і кошти, що належали одному з подружжя, то частка у цьому майні, відповідно до розміру внеску, є його особистою приватною власністю". 

В то же время, следует учитывать, что даже, если вся квартира будет только вашей собственностью, но вы пропишете (зарегистрируете) в ней свою супругу, то она приобретет право на проживание в вашей квартире, как член вашей семьи, и вы не сможете ее выселить даже если разведетесь. Однако, продать или подарить свою квартиру вы сможете в любое время без согласия супруги.

ИЗ ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ:

"Стаття 156. Права і обов'язки членів сім'ї власника жилого будинку (квартири) 

Члени сім'ї власника жилого будинку (квартири), які проживають разом з ним у будинку (квартирі), що йому належить, користуються жилим приміщенням нарівні з власником будинку (квартири), якщо при їх вселенні не було іншої угоди про порядок користування цим приміщенням. 

За згодою власника будинку (квартири) член його сім'ї вправі вселяти в займане ним жиле приміщення інших членів сім'ї. На вселення до батьків їх неповнолітніх дітей згоди власника не потрібно. 

Члени сім'ї власника будинку зобов'язані дбайливо ставитися до жилого будинку (квартири). Повнолітні члени сім'ї власника зобов'язані брати участь у витратах по утриманню будинку (квартири) і придомової території та проведенню ремонту. Спори між власником та членами його сім'ї про розмір участі у витратах вирішуються в судовому порядку. 

До членів сім'ї власника будинку (квартири) належать особи, зазначені в частині другій статті 64 цього Кодексу. Припинення сімейних відносин з власником будинку (квартири) не позбавляє їх права користування займаним приміщенням. У разі відсутності угоди між власником будинку (квартири) і колишнім членом його сім'ї про безоплатне користування жилим приміщенням до цих відносин застосовуються правила, встановлені статтею 162 цього Кодексу. 

Стаття 64. Права і обов'язки членів сім'ї наймача 

Члени сім'ї наймача, які проживають разом з ним, користуються нарівні з наймачем усіма правами і несуть усі обов'язки, що випливають з договору найму жилого приміщення. Повнолітні члени сім'ї несуть солідарну з наймачем майнову відповідальність за зобов'язаннями, що випливають із зазначеного договору. 

До членів сім'ї наймача належать дружина наймача, їх діти і батьки. Членами сім'ї наймача може бути визнано й інших осіб, якщо вони постійно проживають разом з наймачем і ведуть з ним спільне господарство. 

Якщо особи, зазначені в частині другій цієї статті, перестали бути членами сім'ї наймача, але продовжують проживати в займаному жилому приміщенні, вони мають такі ж права і обов'язки, як наймач і члени його сім'ї". 

Кроме того, следует учитывать, что если вы откажетесь от наследства в пользу отца, то отец может потом передумать и не оформить на вас "дарственную". Не исключен вариант, когда отец примет наследство, но не успеет оформить на вас "дарственную" в силу различных причин, например, в случае смерти. При таком варианте вы будете делить квартиру пополам с его супругой (если вас только двое наследников и вся квартира оформлена только на отца), т.е. ваше доля в квартире будет меньшей, чем если бы вы не отказывались от наследства в пользу отца.

Таким образом, я рекомендовал бы вам все-таки не отказываться от наследства, а принять его.

При вашей жизни ваш ребенок не может претендовать на вашу квартиру (в смысле претендовать на право собственности на вашу квартиру).


Ответ дан по состоянию законодательства на 16 Марта 2009, 18:31.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины