Вопрос: Последствия невозврата кредита. Может ли банк претендовать на жилье (квартиру) заемщика, если жилье (квартира) не в залоге у банка?
Проблемы с погашением беззалогового кредита. Может ли банк претендовать на квартиру, если она является единственным жильем заемщика не являясь при этом залоговым имуществом, а также является единственным имуществом по существу.

Александр, Северодонецк


Ответ:

Да может.

Должник по любому обязательству, в том числе и по кредиту, отвечает перед своим кредитором (лицом, которому он должен что-то) всем своим имуществом, в том числе и жильем даже, если у него нет никакого иного жилья. Просто когда жилье находится в залоге у банка, в связи с выданням кредитом, то банк имеет право получить возмещение по кредиту в первую очередь за счет обращения взыскания на имущество, которое находится в залоге. Для обращения взыскания на имущество, которое находится в залоге, банк должен обратиться с иском в суд. Взыскание на имущество, которое находится в залоге, производится по решению суда, а в определенных случаях - на основании исполнительной надписи нотариуса. При наличии исполнительной надписи нотариуса либо принятии судом решения об обращении взыскания на залоговое имущество, взыскание производится государственной исполнительной службой. Кратко процедура такова. Залоговой имущество продается с аукциона, а вырученная от продажи сумма передается кредитору, например банку. Если вырученная сумма больше, чем должник должен, то оставшаяся сумма за минусом расходов, связанных с принудительной реализации имущества, передается должнику. Если вырученная от продажи залогового имущества сумма меньше, чем сумма, которая подлежит передаче кредитору, то взыскание обращается на любое другое имущество должника, несмотря на то, что оно не находилось в залоге. На жилье (квартиру, дом) взыскание производится в последнюю очередь.

ИЗ ЗАКОНА УКРАИНЫ "ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ":

"Стаття 50. Порядок звернення стягнення на грошові кошти та інше майно боржника 

Звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті (опису), вилученні та примусовій реалізації. 

Стягнення за виконавчими документами в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в тому числі кошти на рахунках та вкладах боржника в установах банків та інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріях цінних паперів. 

Готівкові кошти, виявлені у боржника, вилучаються. 

За наявності даних про кошти та інші цінності боржника, що знаходяться на рахунках і вкладах та на зберіганні в банках чи інших кредитних організаціях, на них накладається арешт. 

У разі відсутності у боржника коштів та цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення звертається також на належне боржникові інше майно, за винятком майна, на яке згідно з законом не може бути накладено стягнення. Звернення стягнення на майно боржника не зупиняє звернення стягнення на грошові кошти боржника. Боржник має право вказати ті види майна чи предмети, на які необхідно звернути стягнення в першу чергу. Остаточно черговість стягнення на кошти та інше майно боржника визначається державним виконавцем. 

Якщо у виконавчому документі про стягнення грошових коштів не вказано певного номера рахунка, з якого мають бути стягнені грошові кошти, то в разі відсутності в боржника коштів та цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, державний виконавець не пізніше місячного строку з дня відкриття виконавчого провадження зобов'язаний винести постанову про звернення стягнення на майно боржника, яку не пізніше трьох днів надсилає сторонам. 

Якщо у виконавчому документі про стягнення грошових коштів указаний певний номер рахунка, з якого мають бути стягнені грошові кошти, то в разі відсутності коштів на цьому рахунку державний виконавець не пізніше місячного строку з дня відкриття виконавчого провадження звертається до органу, який видав виконавчий документ, з клопотанням про заміну способу та порядку виконання рішення шляхом звернення стягнення на майно боржника або встановлення іншого способу та порядку виконання рішення. 

Стягнення на майно боржника звертається в розмірах і обсягах, необхідних для виконання за виконавчим документом, з урахуванням витрат на виконання та стягнення виконавчого збору. У випадках коли боржник володіє майном спільно з іншими особами, стягнення звертається на його частку, що визначається судом за поданням державного виконавця. 

Стаття 62. Звернення стягнення на будинок, квартиру, приміщення, земельну ділянку 

Звернення стягнення на будинок, квартиру, інше приміщення, земельну ділянку, що є нерухомим майном, провадиться у разі відсутності у боржника достатніх коштів чи рухомого майна. При цьому в першу чергу провадиться звернення стягнення на окрему від будинку земельну ділянку, інше приміщення, що належать боржникові. В останню чергу звертається стягнення на жилий будинок чи квартиру. 

Разом з жилим будинком стягнення звертається також на прилеглу земельну ділянку, що належить боржникові. 

У разі звернення стягнення на будинок, квартиру, приміщення, земельну ділянку державний виконавець запитує відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування про належність зазначеного майна боржникові на праві власності та його вартість, а також запитує нотаріальний орган, чи не знаходиться це майно під арештом. 

Одержавши документальне підтвердження належності боржникові на праві власності будинку чи іншого нерухомого майна, державний виконавець накладає на них арешт шляхом опису і оцінки за їх вартістю на момент арешту та надсилає повідомлення нотаріальному органу за місцем знаходження майна вимогу про реєстрацію даного факту. Про накладення арешту на будинок чи інше нерухоме майно, заставлене третім особам, державний виконавець невідкладно повідомляє цих осіб. 

У разі відсутності документів, що характеризують об'єкт нерухомості, у зв'язку з чим його неможливо підготувати до реалізації, виготовлення таких документів здійснюється у встановленому порядку за рахунок коштів стягувача. Якщо стягувач у 20-денний строк, з дня одержання відповідного повідомлення державного виконавця, не авансує витрати на виготовлення документів, що характеризують об'єкт нерухомості, арешт з нього знімається. 

Реалізація належних боржникові будинку, квартири та іншого нерухомого майна провадиться відповідно до закону шляхом продажу з прилюдних торгів". 

Перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание ни при каких обстоятельствах установлен законом Украины "Об исполнительном производстве":

"ПЕРЕЛІК

видів майна громадян, на яке не може бути звернено стягнення за виконавчими документами"

 
Стягнення за виконавчими документами не може бути звернено на такі види майна та предмети, що належать боржникові на праві власності чи є його часткою у спільній власності, необхідні для боржника, членів його сім'ї та осіб, які перебувають на його утриманні: 

1. Носильні речі та предмети домашнього вжитку, необхідні боржникові і особам, які перебувають на його утриманні: 

а) одяг - на кожну особу: одне літнє або осіннє пальто, одне зимове пальто або кожух, один зимовий костюм (для жінок - два зимових плаття), один літній костюм (для жінок - два літніх плаття), головні убори по одному на кожний сезон. Для жінок, крім того, дві літні хустки, одна тепла хустка (або шаль) та інший одяг, зношений більш, як на 50 відсотків; 

б) взуття у кількості по одній парі літнього, осіннього, зимового та інше взуття, зношене більш, як на 50 відсотків; 

в) білизна у кількості двох змін на кожну особу; 

г) постіль (матрац, подушка, два простирадла, дві наволочки, ковдра) і два особистих рушника на кожну особу; 

д) необхідний кухонний посуд; 

е) один холодильник на сім'ю; 

ж) меблі - по одному ліжку та стільцю на кожну особу, один стіл, одна шафа на сім'ю (крім меблевих гарнітурів, на які може бути звернене стягнення); 

з) всі дитячі речі. 

2. Продукти харчування, потрібні для особистого споживання боржнику, членам його сім'ї та особам, які перебувають на його утриманні, - на три місяці. 

3. Паливо, потрібне боржникові, членам його сім'ї та особам, які перебувають на його утриманні, для готування їжі та обігрівання приміщення протягом шести місяців. 

4. Одна корова, а у разі відсутності корови - одна телиця; коли немає ні корови, ні телиці - одна коза, вівця чи свиня - у осіб, які займаються сільським господарством.

5. Корм для худоби, який не підлягає вилученню в кількості, потрібній до початку вигону худоби на пасовище або до збору нових кормів. 

6. Насіння, потрібне для чергових посівів (осіннього і весняного) та незнятий урожай - у осіб, які займаються сільським господарством (за винятком земельних ділянок, на які накладено стягнення). 

7. Інструменти, необхідні для особистих професійних занять (швейні, музичні та інші)". 

Таким образом, на ваше жилье может быть обращено взыскание по вашим долгам банку, несмотря на то, что оно не находится в залоге и несмотря на то, что у вас нет никакого другого жилья. 

На ваше жилье нельзя будет обратить взыскание только в том случае, если его у вас не будет. Например, если вы его продадите или подарите кому-то. Вы можете это сделать до тех пор, пока на него не будет наложен арест. Учитывая, что ваше жилье не находится в залоге, то арест на него может наложить только суд, если в суд поступит исковое заявление банка к вам о взыскании долга, в котором или в дополнение к которому будет содержаться просьба банка наложить арест на все принадлежащее вам имущество до рассмотрения дела по существу.


Ответ дан по состоянию законодательства на 13 Февраля 2009, 18:28.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины