Вопрос: Оплата за отопление (некачественное, ненадлежащее оказание коммунальных услуг). Какие права потребителя коммунальных услуг
Как поступить, если счета за отопления приходят, но отопление не поступает и не будет поступать т.к. ремонту отопление не подлежит много лет.

Любовь, Днепропетровск


Ответ:

Ответ на ваш вопрос содержится в ст.18 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах":

"Стаття 18. Оформлення претензій споживачів до виконавців 


1. У разі порушення виконавцем умов договору споживач має право викликати його представника для складення та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються строки, види, показники порушень тощо. 

2. Представник виконавця повинен з'явитися на виклик споживача не пізніше строку, визначеного договором. 

3. Акт-претензія складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їхніми підписами. У разі неприбуття представника виконавця в погоджений умовами договору строк або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії він вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі. 

4. Акт-претензія споживача подається виконавцю, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок платежів або видає письмово споживачу обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензій. 

5. Спори щодо задоволення претензій споживачів вирішуються в суді. Споживач має право на досудове вирішення спору шляхом задоволення пред'явленої претензії. 

6. У разі встановлення за результатами аналізу факту погіршення нормованих показників якості води, витрати споживача, які він здійснив при оплаті вартості проведення аналізу води, підлягають компенсації за рахунок виконавця/виробника". 

Таким образом, вам надо письменно вызвать представителя организации, с которой у вас заключен договор на отопление, и составить акт-претензию. Если представитель не явится либо откажется подписать акт-претензию, то такой акт-претензию можете составить сами с участием, как минимум, владельцев двух других квартир вашего дома. Акт-претензия может быть составлен в произвольной форме, главное, чтобы в нем были указаны необходимые сведения: дата составления, место составления, обстоятельства, по поводу которых он составлен, период в течение которого эти обстоятельства имели место, данные лиц, подписавших акт-претензию. После составления акта-претензии, направьте его копию организации, которая поставляет вам тепло и сообщите, что вы отказываетесь оплачивать пока не будет востановлено отопление.

Права потребителя коммунальных услуг изложены в ст.20 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах":

"Стаття 20. Права та обов'язки споживача 

1. Споживач має право: 

1) одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством та умовами договору на надання житлово-комунальних послуг; 

2) одержувати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядок надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо; 

3) на відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання житлово-комунальних послуг; 

4) на усунення протягом строку, встановленого договором або законодавством, виявлених недоліків у наданні житлово-комунальних послуг; 

5) на зменшення розміру плати за надані послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості в порядку, визначеному договором або законодавством; 

6) на несплату вартості житлово-комунальних послуг за період тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї при відповідному документальному оформленні, а також за період фактичної відсутності житлово-комунальних послуг, визначених договором у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; 

7) отримувати від виконавця компенсацію в розмірі, визначеному договором, рішенням суду або законодавством, за перевищення нормативних термінів на проведення аварійно-відновлювальних робіт; 

8) на перевірку кількості та якості житлово-комунальних послуг у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

2. Споживач має право на укладення договору з виконавцем відповідних послуг на профілактику, повірку, а також заміну або ремонт санітарно-технічних приладів, пристроїв, обладнання та засобів обліку, що вийшли з ладу. 

3. Споживач зобов'язаний: 

1) укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем на основі типового договору; 

2) своєчасно вживати заходів щодо усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з власної вини; 

3) забезпечувати цілісність засобів обліку комунальних послуг та не втручатися в їх роботу; 

4) за власний рахунок ремонтувати та міняти санітарно-технічні прилади і пристрої, обладнання, що вийшли з ладу з його вини; 

5) оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або законом; 

6) дотримуватися правил пожежної і газової безпеки, санітарних норм; 

7) допускати у приміщення, будинки і споруди представників виконавця/виробника в порядку, визначеному законом і договором, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних оглядів та перевірки показників засобів обліку; 

8) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг; 

9) своєчасно проводити підготовку жилого будинку, помешкання (в якому він проживає або яке належить йому на праві власності) та його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період; 

10) у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги сплачувати пеню у встановлених законом чи договором розмірах".


Ответ дан по состоянию законодательства на 09 Февраля 2009, 18:27.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины