Вопрос: Как составить исковое заявление на досрочное расторжение договора с кредитным союзом (возврат вклада)?
Как мне получить свой депозитный вклад досрочно,при условии того что проценты по вкладу не выплачиваются мне уже три месяца.

Алексей, Одесса


Ответ:
Только путем обращения в суд. Обращаться следует в суд того района г.Одессы, в котором находится главный офис кредитного союза. Привожу образец искового заявления:


............................. РАЙСУД м.ОДЕСИ


ФИО (полностью),
ПОЗИВАЧ:               65…, м. Одеса, вул. ………, буд…., кв….ВІДПОВІДАЧ:                            Кредитна спілка «……….»,
65…, м. Одеса, вул….. буд,…


ПОЗОВНА ЗАЯВА

про розірвання договорів залучення грошових внесків та стягнення грошових внесків і процентів за користування ними

Я уклав з відповідачем декілька договорів додаткового пайового внеску строком на 1 рік кожний, відповідно до яких я передав відповідачу в користування свої грошові кошти, а відповідач зобов’язався повернути їх та нараховувати і сплачувати мені щоквартально відсотки (31 відсоток річних) за користування ними.

Відповідач порушив свої зобов’язання стосовно щоквартальної сплати відсотків по всім договорам.

Для зручності сприйняття наводжу обставини справи у вигляді таблиці:

Договір
дата та №

Строк дії
договору

Сума
внеску (вкладу)
грн.

Розмір
щоквартальної
сплати відсотків
грн.

Сума
сплачених
відсотків
грн.

Сума
не сплачених
відсотків
грн.

26.06.2007р.
№676

скінчився

5 000

Iкв.- 340,27
IIкв. – 336,58
IIIкв. – 336,58
IVкв.- 340,27

Iкв.- 340,27
IIкв. – 336,58
IIIкв. – 336,58

IVкв.- 340,27

В ЦІЛОМУ

-

не повернута

--

340,27

28.08.2007р.
№845

скінчився

4 000

Iкв.- 272,22
IIкв. – 272,22
IIIкв. – 266,30
IVкв.- 272,22

Iкв.- 272,22
IIкв. – 272,22

IIIкв. – 266,30
IVкв.- 272,22

В ЦІЛОМУ

-

не повернута

--

538,52

10.10.2007р.
№912

скінчився

4 000

Iкв.- 312,55
IIкв. – 309,15
IIIкв. – 309,15
IVкв.- 312,55

Iкв.- 312,55
IIкв. – 309,15

IIIкв. – 309,15
IVкв.- 312,55

В ЦІЛОМУ

-

не повернута

--

621,70

26.12.2007р.
№1248

26.12.2008р

4 000

Iкв.- 309,15
IIкв. – 312,55
IIIкв. – 312,55
IVкв.- 309,15

Iкв.- 309,15

IIкв. – 312,55
IIIкв. – 312,55
IVкв.- 309,15

В ЦІЛОМУ

-

Строк повернен-
ня настає
26.12.08р.

--

934,25

25.02.2008р.
№164

25.02.2009р

8 000

Iкв.- 611,51
IIкв. – 625,10
IIIкв. – 625,10
IVкв.- 625,10

--------

Iкв.- 611,51
IIкв. – 625,10
IIIкв. – 625,10

IVкв. –строк сплати настає 25.02.09р.

В ЦІЛОМУ

-

Строк повернен-
ня настає
25.02.09р.

--

1861,71

28.02.2008р.
№181

28.02.2009р

3 000

Iкв.- 229,32
IIкв. – 234,41
IIIкв. – 234,41
IVкв.- 234,41

--------

Iкв.- 229,32
IIкв. – 234,41
IIIкв. – 234,41

IVкв. –строк сплати настає 28.02.09р.

В ЦІЛОМУ

-

Строк повернен-
ня настає
28.02.09р.

--

698,14

10.04.2008р.
№181

10.04.2009р

3 000

Iкв.- 231,86
IIкв. – 234,41
IIIкв. – 234,41
IVкв.- 229,32

--------

Iкв.- 231,86
IIкв. – 234,41

IIIкв. – строк сплати настає 10.01.09р.
IVкв. – 10.04.09р.

В ЦІЛОМУ

-

Строк повернен-
ня настає
10.04.09р.

--

466,27

Таким чином:

  1. Строк дії договорів від 26.06.2007р., 28.08.2007р., 10.10.2007р. скінчився, але відповідач в порушення взятих на себе по договорам зобов’язань (п.п.2.1, 4.4, договорів) не повертає, а ні суму моїх вкладів, яка загалом складає 13 000грн., а ні сплачує відсотки, загальна сума яких складає 1501грн.49коп..
  2. По договорам від 26.12.2007р., 25.02.2008р., 28.02.2008р., 10.04.2008р. в порушення п.2.1 договорів відповідач не сплачує відсоткі, загальна сума яких складає 3 960грн. 37коп., що надає мені право на розірвання зазначених договорів і вимагання повернення моїх вкладів по зазначених договорах, загальна сума яких складає 18 000грн..

Відповідно до ст.526ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та актів цивільного законодавства.
Відповідно до ч.1 ст.530ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).
Відповідно до ст.611ЦК України одним з наслідків невиконання або неналежного виконання зобов’язання є розірвання договору.

Таким чином, відповідач повинен повернути мені суму коштів по договорам, строк дії яких скінчився, що складає 13 000грн., та сплати не сплачені по ним відсотки, загальна сума яких складає 1501грн.49коп..

Крім того, договора, строк дії яких не скінчився, підлягають розірванню, у зв’язку з порушенням відповідачем своїх обов’язків, зі стягненням з відповідача всіх коштів, переданих мною в користування відповідачу, загальна сума яких складає 18 000грн., та стягненню суми несплачених відсотків, строк виплати яких вже настав, в розмірі 3 960грн. 37коп..

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 15, 107, 109, 118, 119, 214, 215 ЦПК України,

ПРОШУ СУД:


1. Розірвати договори додаткового пайового внеску, укладені між відповідачем та мною, №1248 від 26.12.2007р., №164 від 25.02.2008р., №181 від 28.02.2008р., №295 від 10.04.2008р..
2. Стягнути з відповідача на мою користь грошові кошти, передані мною відпо-відачу в користування, загальна сума яких по всім договорам складає 31 000 грн..
3. Стягнути з відповідача несплачені мені відповідачем відсотки за користування моїми коштами, загальна сума яких складає 5 461грн. 86коп. з коригуванням цієї суми на дату винесення рішення суду з урахуванням настання сплати від-сотків на цю дату.

Додаток:
1. Квитанція про сплату витрат на інформаційне-технічне забезпечення
2. Ксерокопія договору пайового внеску №676 від 26.06.2007р.
3. Ксерокопія пайового посвідчення
4. Ксерокопія додатку 1 до пайового посвідчення про графік сплати відсотків
5. Ксерокопія договору пайового внеску №845 від 28.08.2007р.
6. Ксерокопія пайового посвідчення
7. Ксерокопія додатку 1 до пайового посвідчення про графік сплати відсотків
8. Ксерокопія договору пайового внеску №912 від 10.10.2007р.
9. Ксерокопія пайового посвідчення
10. Ксерокопія додатку 1 до пайового посвідчення про графік сплати відсотків
11. Ксерокопія договору пайового внеску №1248 від 26.12.2007р.
12. Ксерокопія пайового посвідчення
13. Ксерокопія додатку 1 до пайового посвідчення про графік сплати відсотків
14. Ксерокопія договору пайового внеску №164 від 25.02.2008р.
15. Ксерокопія пайового посвідчення
16. Ксерокопія додатку 1 до пайового посвідчення про графік сплати відсотків
17. Ксерокопія договору пайового внеску №181 від 28.02.2008р.
18. Ксерокопія пайового посвідчення
19. Ксерокопія додатку 1 до пайового посвідчення про графік сплати відсотків
20. Ксерокопія договору пайового внеску №295 від 10.04.2008р.
21. Ксерокопія пайового посвідчення
22. Ксерокопія додатку 1 до пайового посвідчення про графік сплати відсотків
23. Копія цієї позовної заяви з додатками до неї для відповідача


ПРИМІТКА:
Від сплати судового збору звільнений на підставі п.37 ст.4 Декрету КМ України «Про державне мито», який встановлює, що від сплати державного мита (судового збору) звільняються:
«громадяни - за позовами про відшкодування збитків, завданих неповерненням у терміни, пе-редбачені договорами або установчими документами, грошових та майнових внесків, які були залучені до акціонерних товариств, банків, кредитних установ, довірчих товариств та інших юридичних осіб, які залучають кошти та майно громадян».

«____» ________________2008р. 
 Фамилия, инициалы _______________ (подпись)


Ответ дан по состоянию законодательства на 21 Января 2009, 18:24.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины