Вопрос: Требования к исполнительному документу и при каких условиях исполнительная служба не должна принимать исполнительный документ к исполнению?
Какие требования предъявляются к исполнительному документу и при каких условиях исполнительная служба не должна принимать исполнительный документ к исполнению?Исполнительной службой принят на исполнение исполнительный лист в котором сделаны исправления в дату выдачи иполнительного листа. Данные иправления ничем не заверены. имело ли право исполнительная служба принять такой исполниельный лист и открыть "Виконавче впровадження" в этом случае.

Елена, Стаханов Луганской области


Ответ:
Ответ на ваш вопрос содержится в нормах закона "Об исполнительном производстве" (про виконавче провадження):
Стаття 19. Вимоги до виконавчого документа 

У виконавчому документі повинні бути зазначені
1) назва документа, дата видачі та найменування органу, посадової особи, що видали документ; 
2) дата і номер рішення, за яким видано виконавчий документ; 
3) найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові за його наявності для фізичних осіб) стягувача і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності стягувача та боржника за його наявності (для юридичних осіб), індивідуальний ідентифікаційний номер стягувача та боржника за його наявності (для фізичних осіб - платників податків), а також інші відомості, якщо вони відомі суду чи іншому органу, що видав виконавчий документ, які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню, такі як дата і місце народження боржника та його місце роботи (для фізичних осіб), місцезнаходження майна боржника тощо;
4) резолютивна частина рішення; 
5) дата набрання чинності рішенням; 
6) строк пред'явлення виконавчого документа до виконання. 
Виконавчий документ має бути підписаний уповноваженою посадовою особою і скріплений печаткою. 
Законом можуть бути встановлені також інші додаткові вимоги до виконавчих документів. 

Стаття 26. Відмова у відкритті виконавчого провадження 

Державний виконавець відмовляє у відкритті виконавчого провадження у разі: 
1) пропуску встановленого строку пред'явлення документів до виконання; 
2) неподання виконавчого документа, зазначеного у статті 3 цього Закону; 
3) якщо рішення, на підставі якого видано виконавчий документ, не набрало законної сили, крім випадків, коли воно у встановленому законом порядку допущено до негайного виконання; 
4) пред'явлення виконавчого документа до органу державної виконавчої служби не за місцем або підвідомчістю виконання рішення; 
5) якщо не закінчилася відстрочка виконання рішення, надана судом, яким постановлено рішення; 
6) у разі невідповідності виконавчого документа вимогам, передбаченим статтею 19 цього Закону
7) наявності інших обставин, передбачених законом, які виключають здійснення виконавчого провадження. 
Про відмову у відкритті виконавчого провадження державний виконавець у 3-денний строк після надходження до нього виконавчого документа виносить постанову, яка затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований, і не пізніше наступного дня надсилає її заявникові. 
У разі відмови у відкритті виконавчого провадження на підставі пункту 6 частини першої цієї статті державний виконавець роз'яснює стягувачу право на звернення до суду чи іншого органу (посадової особи), які видали виконавчий документ, про приведення виконавчого документа у відповідність із вимогами статті 19 цього Закону. 
Постанова про відмову у відкритті виконавчого провадження може бути оскаржена заявником начальнику відповідного органу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований, або до відповідного суду в 10-денний строк з моменту її одержання. 

Таким образом, формально исполнительная служба не имела права открывать исполнительное производство по таком документу, т.к. указание в документе его даты выдачи является обязательным требованием закона. В вашем случае дата вроде бы указана, но так как она исправлена без подтверждения верности такого исправления, нельзя считать, что она указана.

На практитике  эта зацепка вряд ли даст вам какой-либо положительный результат, разве, что потрепать нервы исполнителям и должнику.

Ответ дан по состоянию законодательства на 10 Сентября 2008, 18:14.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины