Вопрос: Ответчик не является в судебное заседание или когда выносится заочное решение суда?
У меня возникли проблемы с получением свидетельства о наследстве. В феврале прошлого года у меня умер отец. Осталась приватизированная однокомнатная квартира. Наследников трое – я и моя сестра (дети от первого брака) и несовершеннолетний сын от второго брака. На момент смерти отец в браке не состоял. Поскольку я и сестра живем в Севастополе, а отец жил в Николаеве, то после его смерти документы на квартиру оказались у сына (точнее у его матери, второй бывшей жены отца). Поскольку документов на квартиру у нас с сестрой нет, нотариус не выдает нам свидетельство о наследстве. Для ведения наследственного дела мы обратились к юристам в Николаеве и они подали исковое заявление, чтобы через суд получить документы на квартиру. Однако ответчик (вторая бывшая жена) в суд не является. Подскажите, пожалуйста, можно ли ещё каким-то образом получить документы на квартиру и куда нам обратиться в этой ситуации?

Наталия, Севастополь


Ответ:

Учитывая, что возник спор, другого варианта оформления наследства, кроме как через суд, нет. Потому вы правильно поступили, подав исковое заявление в суд.

Если ответчица не будет являться в суд, суд примет заочное решение, которое имеет силу обычного решения суда. Такое решение хуже обычного тем, что обычное решение не может быть отменено судьей, который вынес его, а заочное может, если ответчик предоставит подтверждение того, что он не смог явиться в судебное заседание, в котором было принято решение, по уважительным причинам и у него есть доказательства, которые могут повлиять на результат рассмотрения дела.

ИЗ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ:

"Стаття 224. Умови проведення заочного розгляду справи
 
  1. У разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений і від якого не надійшло повідомлення про причини неявки або якщо зазначені ним причини визнані неповажними, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи.
 
  2. У разі участі у справі кількох відповідачів заочний розгляд справи можливий у випадку неявки в судове засідання всіх
відповідачів.
 
  3. У разі зміни позивачем предмета або підстави позову, зміни розміру позовних вимог суд відкладає судовий розгляд для
повідомлення про це відповідача.
 
  Стаття 225. Порядок заочного розгляду справи
 
  1. Про заочний розгляд справи суд постановляє ухвалу.
 
  2. Розгляд справи і ухвалення рішення проводяться за загальними правилами з винятками і доповненнями, встановленими
цією главою.
 
  Стаття 226. Форма і зміст заочного рішення
 
  1. За формою і змістом заочне рішення повинно відповідати вимогам, встановленим статтями 213 і 215 цього Кодексу, і, крім цього, у ньому має бути зазначено строк і порядок подання заяви про його перегляд.
 
  Стаття 227. Повідомлення про заочне рішення
 
  1. Відповідачам, які не з'явилися в судове засідання, направляється рекомендованим листом із повідомленням копія
заочного рішення не пізніше п'яти днів з дня його проголошення.
 
  Стаття 228. Порядок і строк подання заяви про перегляд заочного рішення
 
  1. Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.
 
  2. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.
 
  Стаття 229. Форма і зміст заяви про перегляд заочного рішення
 
  1. Заява про перегляд заочного рішення повинна бути подана у письмовій формі.
 
  2. У заяві про перегляд заочного рішення повинно бути зазначено:
 
  1) найменування суду, який ухвалив заочне рішення;
 
  2) ім'я (найменування) відповідача або його представника, які подають заяву, їх місце проживання чи місцезнаходження, номер засобів зв'язку;
 
  3) обставини, що свідчать про поважність причин неявки в судове засідання і неповідомлення їх суду, і докази про це;
 
  4) посилання на докази, якими відповідач обґрунтовує свої заперечення проти вимог позивача;
 
  5) клопотання про перегляд заочного рішення;
 
  6) перелік доданих до заяви матеріалів.
 
  3. Заява про перегляд заочного рішення підписується особою, яка її подає.
 
  4. До заяви про перегляд заочного рішення додаються її копії за кількістю осіб, які беруть участь у справі, та копії всіх
доданих до неї матеріалів.
 
  5. До заяви про перегляд заочного рішення, поданої представником відповідача, додається довіреність або інший
документ, який підтверджує його повноваження.
 
  6. За подання заяви про перегляд заочного рішення судовий збір не сплачується.
 
  7. До неналежно оформленої заяви про перегляд заочного рішення застосовуються правила статті 121 цього Кодексу.
 
  Стаття 230. Дії суду після прийняття заяви про перегляд  заочного рішення
 
  1. Прийнявши належно оформлену заяву про перегляд заочного рішення, суд невідкладно надсилає її копію та копії доданих до неї матеріалів іншим особам, які беруть участь у справі. Одночасно суд повідомляє особам, які беруть участь у справі, про час і місце розгляду заяви.
 
  2. Заява про перегляд заочного рішення повинна бути розглянута протягом п'ятнадцяти днів з дня її надходження.
 
  Стаття 231. Порядок розгляду заяви про перегляд заочного рішення
 
  1. Заява про перегляд заочного рішення розглядається в судовому засіданні. Неявка осіб, належним чином повідомлених про час і місце засідання, не перешкоджає розгляду заяви.
 
  2. Головуючий відкриває судове засідання і з'ясовує, хто з осіб, які беруть участь у справі, з'явився, встановлює їх особу, перевіряє повноваження представників, після чого повідомляє зміст заяви і з'ясовує думку сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, щодо вимог про перегляд заочного рішення.
 
  3. У результаті розгляду заяви про перегляд заочного рішення суд може своєю ухвалою:
 
  1) залишити заяву без задоволення;
 
  2) скасувати заочне рішення і призначити справу до розгляду в загальному порядку.
 
  4. У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. У цьому разі строк, протягом якого розглядалася заява, не включається до строку на апеляційне оскарження рішення.
 
  Стаття 232. Скасування та оскарження заочного рішення
 
  1. Заочне рішення підлягає скасуванню, якщо судом буде встановлено, що відповідач не з'явився в судове засідання та не повідомив про причини неявки з поважних причин і докази, на які він посилається, мають істотне значення для правильного вирішення справи.
 
  2. Позивач має право оскаржити заочне рішення в загальному порядку, встановленому цим Кодексом.
 
  3. Повторне заочне рішення позивач та відповідач можуть оскаржити в загальному порядку, встановленому цим Кодексом.
 
  Стаття 233. Законна сила заочного рішення
 
  1. Заочне рішення набирає законної сили відповідно до загального порядку, встановленого цим Кодексом".


Ответ дан по состоянию законодательства на 22 Июня 2009, 00:55.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины