Вопрос: В какой срок следует подготовить ответ (отзыв, возражения) на исковое заявление, как оттянуть заседание суда?
Бывший работник предприятия подал иск в суд с требованием возместить ему сумму не полученной льготной пенсии из-за не проведения предприятием аттестации рабочих мест по условиям труда. 
Подскажите, пожалуйста, в какой срок мы должны подготовить ответ на этот иск, как можно оттянуть заседание суда т.к. еще не подготовили все документы для своей защиты.

Майя, Одесса


Ответ:

Законом не установлен срок, в течение которого необходимо подать возражения на исковое заявление. Подача возражений - это право, а не обязанность.

По каждому судебному делу, которое рассматривается в гражданско-процессуальном порядке (ваше дело относится именно к таким делам), проводится предварительное судебное заседание. На предварительное заседание суда не обязательно представлять доказательства, на которые вы намерены ссылаться в подтверждение своих возражений, а достаточно только назвать эти доказательства.

В двух словах, смысл предварительного заседания заключается в том, что суд выясняет, что необходимо сделать, чтобы рассмотреть дело: какие факты стороны признают, а какие необходимо доказывать и какие доказательства для этого будут предоставляться.

Если вам необходимо время для сбора доказательств, то об этом вы должны сообщить суду на предварительном заседании, указать какие доказательства вы собираетесь искать, собирать и т.д. и сколько вам необходимо времени на это. Если вы называете реальные сроки, то обычно суды дают эти сроки и назначают дату следующего заседания с учетом срока, необходимого для сбора доказательств. Исходя из этого я не вижу особой необходимости, в данном случае, искать способы оттягивания заседания суда. Кроме того, на практике значительная часть дел и так очень долго рассматривается.

Из Гражданского процессуального кодекса Украины:

"Стаття 128. Заперечення відповідача проти позову

1. Після одержання копій ухвали про відкриття провадження у справі і позовної заяви відповідач має право подати суду письмове заперечення проти позову. 

2. Відповідач може заперечувати проти позову, посилаючись на незаконність вимог позивача, їх необґрунтованість, відсутність у позивача права на звернення до суду або наявність перешкод для відкриття провадження у справі. 

3. Заперечення проти позову можуть стосуватися всіх заявлених вимог чи їх певної частини або обсягу. Стаття 129. Строк проведення попереднього судового засідання

1. Попереднє судове засідання повинно бути призначено і проведено протягом одного місяця з дня відкриття провадження у справі. Стаття 130. Попереднє судове засідання

1. Попереднє судове засідання проводиться з метою з'ясування можливості врегулювання спору до судового розгляду або забезпечення правильного та швидкого вирішення справи. 

2. Попереднє судове засідання проводиться суддею за участю сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. 

3. Для врегулювання спору до судового розгляду суд з'ясовує: чи не відмовляється позивач від позову, чи визнає позов відповідач, чи не бажають сторони укласти мирову угоду або передати справу на розгляд третейського суду. 

4. Ухвалення у попередньому судовому засіданні судового рішення у разі відмови від позову, визнання позову, укладення мирової угоди проводиться в порядку, встановленому статтями 174 і 175 цього Кодексу. 

5. Якщо між сторонами укладено договір про передачу спору на вирішення третейського суду, суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду. 

6. Якщо спір не врегульовано у порядку, визначеному частиною третьою цієї статті, суд: 

1) уточнює позовні вимоги або заперечення проти позову; 

2) вирішує питання про склад осіб, які братимуть участь у справі; 

3) визначає факти, які необхідно встановити для вирішення спору і які з них визнаються кожною стороною, а які підлягають доказуванню; 

4) з'ясовує, якими доказами кожна сторона буде обґрунтовувати свої доводи чи заперечення щодо невизнаних обставин, та встановлює строки їх подання; 

5) за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання про витребування доказів та виклик свідків, про проведення експертизи, залучення до участі у справі спеціаліста, перекладача, особи, яка надає правову допомогу, або про судові доручення щодо збирання доказів; 

6) у невідкладних випадках проводить огляд на місці, огляд письмових і речових доказів; 

7) за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання про вжиття заходів забезпечення позову; 

8) вчиняє інші дії, необхідні для підготовки справи до судового розгляду; 

9) визначає час і місце судового розгляду. 

7. Попереднє судове засідання є обов'язковим для кожної справи, за винятком випадків, встановлених цим Кодексом. 

8. За заявою однієї або обох сторін про неможливість явки до суду проведення попереднього судового засідання може бути відкладено, якщо причини неявки буде визнано судом поважними. 

9. У разі неявки у попереднє судове засідання сторони без поважних причин або неповідомлення нею причин неявки з'ясування обставин у справі проводиться на підставі доказів, про подання яких було заявлено до або під час попереднього судового засідання. У подальшому прийняття інших доказів залежить від поважності причин, через які вони були подані несвоєчасно. 

10. Про процесуальні дії, які необхідно вчинити до судового розгляду, суд постановляє ухвалу. 

11. Попереднє судове засідання проводиться з додержанням загальних правил, встановлених цим Кодексом для судового розгляду, з винятками, встановленими цією главою".


Ответ дан по состоянию законодательства на 23 Февраля 2009, 01:00.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины