Вопрос: Как определяется цена иска, размер (ставки) судебных расходов и госпошлины?
Цена иска при оспаривании завещания на недвижимость определяется исходя из справки Гор.БТИ о цене недвижимости или исходя из рыночной стоимости недвижимости?

Татьяна, Харьков


Ответ:

Порядок определения цены иска установлен Гражданским процессуальным кодексом Украины:

"Стаття 80. Ціна позову

1. Ціна позову визначається:

1) у позовах про стягнення грошових коштів - сумою, яка стягується;

2) у позовах про визнання права власності на майно або його витребування - вартістю майна;

3) у позовах про стягнення аліментів - сукупністю всіх виплат, але не більше ніж за шість місяців;

4) у позовах про строкові платежі і видачі - сукупністю всіх платежів або видач, але не більше ніж за три роки;

5) у позовах про безстрокові або довічні платежі і видачі - сукупністю платежів або видач за три роки;

6) у позовах про зменшення або збільшення платежів або видач - сумою, на яку зменшуються або збільшуються платежі чи видачі, але не більше ніж за один рік;

7) у позовах про припинення платежів або видач - сукупністю платежів або видач, що залишилися, але не більше ніж за один рік;

8) у позовах про розірвання договору найму (оренди) або договору найму (оренди) житла - сукупністю платежів за користування майном або житлом протягом строку, що залишається до кінця дії договору, але не більше ніж за три роки;

9) у позовах про право власності на нерухоме майно, що належить фізичним особам на праві приватної власності, - дійсною вартістю нерухомого майна, а на нерухоме майно, що належить юридичним особам, - не нижче його балансової вартості;

10) у позовах, які складаються з кількох самостійних вимог, - загальною сумою всіх вимог.

2. Якщо визначена позивачем ціна позову вочевидь не відповідає дійсній вартості спірного майна або на момент пред'явлення позову встановити точну його ціну неможливо, розмір судового збору попередньо визначає суд з наступним стягненням недоплаченого або з поверненням переплаченого судового збору відповідно до ціни позову, встановленої судом при вирішенні справи.

3. У разі збільшення розміру позовних вимог або пред'явлення нових вимог несплачену суму судового збору належить сплатити до звернення в суд з відповідною заявою. У разі зменшення розміру позовних вимог питання про повернення суми судового збору вирішується відповідно до частини першої статті 83 цього Кодексу".

Таким образом цена иска определяется из рыночной стоимости имущества, а не стоимости, определенной БТИ. Хотя на практике суды принимают госпошлину (судебный сбор) оплаченную и исходя из цены, определенной БТИ. Если у вас нет стоимости, определенной БТИ и нет рыночной стоимости, то можно оплатить 51грн. и просить суд назначить строительно-техническую экспертизу на предмет определения стоимости недвижимого имущества, исходя из которой вы впоследствии доплатите недоплаченную сумму госпошлины (судебного сбора). Закон позволяет сделать это. Я своим клиентам чаще всего рекомендую платить судебный сбор из той стоимости, которая ниже. Если суд замечает, что сбор оплачен неправильно, то просто напросто доплачивается недоплаченная сумма, а если суд не обращает на это внимание (что бывает часто), то так и остается.

Следует учитывать , что при оспаривании только завещания без выдвижения требований о признаний  права собственности на имущество, судебный сбор должен составлять 8грн.50коп., а не процент от стоимости имущества, указанного в завещании.

Размеры госпошлины (судебного сбора) установлены Декретом Кабинета Министров Украины "Про державне мито" (ПРИМЕЧАНИЕ: неоподатковуваний мінімуму  доходів громадян - это 17грн.):

"Стаття 3. Розміри ставок державного мита

Ставки державного мита встановлюються в таких розмірах:

------------------------------------------------------------
Найменування документів і дій, за які справляється мито:                          Розміри ставок:
------------------------------------------------------------


1. Із заяв і скарг, що подаються до суду, та за видачу судом копій документів:


а)із позовних заяв  - 1 відсоток ціни позову,  але не менше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

б)із скарг за неправомірні дії органів державного управлінняі службових осіб, що ущемляють права громадян - 0,2 неоподатковуваного мінімуму  доходів громадян

в)із позовних заявпророзірвання шлюбу - 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

із позовних заяв про розірвання повторного шлюбу - 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян  
  у разі поділу майна при розірванні шлюбу - мито визначається відповідно до ціни позову згідно з підпунктом "а" цього пункту

г)із позовних заяв про розірвання шлюбу з особами, визнаними у встановленому порядку безвісно відсутніми чи недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими до позбавлення волі на строк не менше трьох років - 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

д)із позовних заяв про зміну або розірвання договору найму житлових приміщень, про продовження строку прийняття спадщини, про скасування арешту на майно та з інших позовних заяв немайнового характеру (або таких, що не підлягають оцінці) - 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

е)із заяв (скарг) у справах окремого провадження - 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

є)із позовних заяв з переддоговірних спорів - 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

ж) із позовних заяв про розгляд  питань захисту честі та гідності:  

із позовних заяв немайнового характеру - 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян

із позовних заяв про відшкодування моральної (немайнової) шкоди з ціною позову до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  - 1 відсоток ціни позову, але не менше 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

із позовних заяв про відшкодування моральної (немайнової) шкоди з ціною позову від 100 до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 5 відсотків ціни позову

із позовних заяв про відшкодування  моральної (немайнової) шкоди з ціною позову понад 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 10 відсотків ціни позову

з)із апеляційних скарг на рішення судів і скарг на рішення, що набрали законної сили  - 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви й скарги, а з майнових спорів - ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми

и)за повторну видачу копії судового рішення, вироку, ухвали та іншої постанови суду - 0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний аркуш копії

  і) із позовних заяв щодо захисту прав громадян на земельну частку (пай) і майновий пай - 0,1 відсотка ціни позову".


Ответ дан по состоянию законодательства на 06 Октября 2008, 01:01.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины