Вопрос: Могут ли служить доказательством по делу в суде звуко- и видеозаписи?
Может ли видеозапись и запись на диктофон служить доказательством морального оскорбления в суде? Нас выселили с дачи и при этом я наслушалась гадостей от хозяек, обвинений меня и мужа в недееспособности (при условии,что мы работаем, а муж вообще на двух работах). Я сняла на видео на телефоне и на диктофон (они не заметили, делала вид, что разговариваю по телефону, а на самом деле снимала). Есть ли шансы хотя бы привлечь их к суду, чтобы они поняли, что ни с одним человеком они не имеют право обращаться как с собакой?

Юлия, Севастополь


Ответ:
Видео- и звукозаписи являются доказательствами по делу. Привожу полный текст статьи Гражданско-процессуального кодекса Украины:

Стаття 57. Докази
1. Доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
2. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів.
Дополнительно привожу одну из статей Гражданского кодекса Украины:
Стаття 218. Правові наслідки недодержання вимоги щодо письмової форми правочину
1. Недодержання сторонами письмової форми правочину, яка встановлена законом, не має наслідком його недійсність, крім випадків, встановлених законом. 
Заперечення однією із сторін факту вчинення правочину або оспорювання окремих його частин може доводитися письмовими доказами, засобами аудіо-, відеозапису та іншими доказами. Рішення суду не може грунтуватися на свідченнях свідків. 
2. Якщо правочин, для якого законом встановлена його недійсність у разі недодержання вимоги щодо письмової форми, укладений усно і одна із сторін вчинила дію, а друга сторона підтвердила її вчинення, зокрема шляхом прийняття виконання, такий правочин у разі спору може бути визнаний судом дійсним. Ответ дан по состоянию законодательства на 05 Июня 2008, 10:17.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины